Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden
SVN
DE
EN

Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden
Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden

​Dinastični oziroma monarhični viteški red, imenovan tudi hišni red, je viteški red, ki deluje pod monarhovim zavetništvom in ga vodi glava obstoječe dinastije, ki je vladajoča ali je nekdaj bila. Red je tudi njena neodtujljiva dediščina. Za razliko od vojaških in verskih redov ter državnih redov za zasluge, je članstvo v hišnem redu navadno povezano z zaslugami glavi dinastije ali dinastiji sami.


​Red sv. Jurija je dinastični red hiše Habsburg-Lothringen, ki ga vodi veliki mojster nadvojvoda Karl Habsburško-Lotarinški. Člani reda so zavezani osebni poštenosti, srčnosti, pogumu, etičnosti, spoštovanju in zvestobi velikemu mojstru.


​Povsod po svetu se pojavljajo samooklicane druščine, ki se predstavljajo kot viteški redovi, vendar niso priznani s strani dinastij ali držav, še manj pa sledijo viteškemu kodeksu. V Sloveniji ni nič drugače. V izogib napakam poudarjamo, da je Red sv. Jurija – evropski red hiše Habsburg-Lothringen edini monarhični viteški red v Sloveniji, ki mu načeluje glava hiše Habsburg-Lothringen.

Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden

Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden

Red sv. Jurija -
Evropski red hiše Habsburg-Lothringen

Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden

Vizija:
VIRIBUS UNITIS: Z združenimi močmi plemenito podpremo pobude, ki omogočajo socialno vzdržen, etičen in inovativen evropski ekonomski in kulturni trajnostni razvoj družbe vredne naših otrok.


Poslanstvo:
Plemenito, prostovoljno, častno, neprofitno in proaktivno smo slovenski vitezi predani svojemu narodu in njegovemu razvoju na vseh področjih, s čimer bomo v povezovanju z drugimi narodi samozavestno vzpostavljali enakopravne odnose in se kot neodvisni tvorec vključevali v mednarodno skupnost.


Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden Kultura reda

Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden

Zgodovina

Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden

Sveti Jurij je bil vojaški tribun pod Dioklecianom (»vitez iz Kapadokije«), ki se mu je uprl, ko je ukazal aretirati vse krščanske legionarje.


Po legendi iz križarskih vojn naj bi zmajevka spletla gnezdo ob izviru, ki napaja mesto Selena. Če so meščani hoteli priti do vode, so morali zmajevko premamiti in speljati drugam z žrtvenim jagnjem, če pa tega niso imeli, so žrtvovali devico. Nekega dne je padel žreb na princeso in kralj je zaman moledoval za njeno življenje. Takrat se je pojavil popotnik Jurij in se spopadel z zmajem ter za obrambo uporabil križ. Zmaja je premagal in rešil princeso, meščani pa so iz hvaležnosti opustili poganstvo in sprejeli krščanstvo.


Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden Sveti Jurij in viteška dediščina

Za viteza danes na splošno velja, da je to oklepljen konjenik, navadno oborožen s kopjem in mečem, ki je v srednjem veku služil svojemu gospodu, v zameno pa je dobil posestvo s podložniki za preživljanje in za nakup opreme. Ta je bila za tiste čase zelo draga, vsakdo si orožja in predvsem konja ni mogel privoščiti.


Za viteza evropskega srednjega veka bilo značilno trojno služenje. Služil je svojemu gospodu, krščanskemu Bogu, torej je bil Kristusov vojak, in izbrani dami.


Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden Viteštvo nekoč in danes


Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden Slovensko plemstvo

Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden

Kontaktni podatki

Red sv. Jurija ⁃
Evropski red hiše Habsburg-Lothringen

Komtura Slovenija

Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden Komtur: Johannes J. Krmc
Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden Vicekomtur: Aleksander Hribovšek
Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden Vicekomtur: Walter Dolzer
Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden Elektronska pošta: red.sv.jurija@gmail.com
Red sv. Jurija - Evropski red hiše Habsburg-Lothringen - St. Georgs‒Orden Spletni naslov reda: www.georgsorden.eu